Frykter for egen bolig etter kommunens byggestopp

Arnfinn og Margrethe Aune har boligen mellom Hitratorget og Øvre Oldervik vei (veien som går nede til høyre i bildet).   Foto: Hitra-Frøya

Nyheter

Hitra kommunestyre har vedtatt byggestopp i Fillan sentrum.