Hull i fire laksemerder etter uvær

Nyheter

Mowi meldte tirsdag inn mistanke om rømming fra oppdrettsanlegget Tennøya ved Sula på Frøya. Etter at de fikk fisk på gjenfangstgarna ble det bekreftet rømming, og fiskeridirektoratet dro da ut til stedet.