Grendalag kan få inntil 100.000 i støtte

Klubben grendalag arrangerer Ta Sjansen hver sommer. Her er farkosten til et annet grendalag, Flatval, i farta 

Nyheter

Frøya kommunestyre har vedtatt at to millioner kroner fra pengene mottatt fra havbruksfondet skal settes av til et grendalagsfond.

Frøya kommune har i dag 22 registrerte grendalag og velforeninger.

Førstkommende tirsdag skal formannskapet vedta kriteriene for tildeling.

"Rådmannen er av den oppfatning at «grendalagsfondet» primært bør brukes til å fremme trivselstiltak i grendene med fokus på møteplasser, folkehelse og fysisk aktivitet for hele befolkningen, med spesielt med fokus på barn og unge."

Det skal ikke kunne søkes om penger til drift av grendalagene.

Rådmannen foreslår at det kan søkes om:

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000.

 Halvparten av innvilget tilskudd kan utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse.

 Blir ikke prosjektet realisert må utbetalt tilskudd tilbakebetales.