Minneord

- Han sto som en bauta i engasjement for samfunnsbygging og utvikling

Nyheter

Bjarne Faxvaag døde 22. september, 92 år gammel.

Med hans bortgang har kvenværsamfunnet spesielt og hittersamfunnet generellt mista et menneske som sto som en bauta i engasjement for samfunnsbygging og utvikling.

Til tross for mange gjøremål i drift og utvikling av egen og familiens virksomhet lokalt i Kvenvær, hadde Bjarne alltid tid og krefter til å ivareta en viktig funksjon som folkevalgt, med betydelige oppgaver for samfunnsutviklinga lokalt, i kommunen og i kystdistriktet forøvrig.

I tidsrommet 1964-1987 var han medlem av Hitra kommunestyre og med mange tilhørende verv og oppgaver i hele 4 perioder. Han var ordfører i gamle Kvenvær kommune siste 4 år frem til sammenslåing av kommunene i 1964.

Videre var han varaordfører i til sammen 8 år.

Bjarne representerte Høyre, og på bakgrunn av hans langvarige og store samfunnsinnsats, ble han utnevnt som æresmedlem i Hitra Høyre.

Vi er mange som gjerne vil gi uttrykk for takknemlighet over å ha hatt gleden av et interessant bekjentskap og tillitsfullt samarbeid med Bjarne Faxvaag, og som vi alltid vil minnes med glede og ærbødighet.

Fred over Bjarne Faxvaag's minne.


Egil Hestnes