Bekrefter penger til fjord-laboratorium

Nyheter

Allerede i slutten av august ga regjeringen en lekkasje fra statsbudsjettet om at det ville bli bevilget penger til Ocean Space laberatories. I dag ble budsjettet lagt fram, og her er det satt av 55 millioner kroner til planlegging av disse laboratoriene, hvor ett skal legges til Hitra/Frøya-regionen.

"Planen er å bygge forskingsbasseng, strøymingstank, energi- og konstruksjonslaboratorium og undervisningslaboratorium. Dei nye laboratoria sikrar verdiskaping for Noreg fordi dei bidreg til ei konkurransedyktig havnæring. I tillegg kjem eit fjordlaboratorium, med måleutstyr for studium av miljø og reiskap i sjøen utanfor Ålesund, Hitra/Frøya og Trondheimsfjorden. Forprosjekteringa av bygg og utstyr vil halde fram i 2020 og 2021", skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

"Eg er glad for at arbeidet held så god framdrift. Dette er ei viktig investering for havmiljøet og havnæringane som gjer at Noreg fortsatt kan være i føresetet", sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i den samme pressemeldinga.

Laboratoriene skal bidra til å gjøre havnæringene mer produktive gjennom teknologiutvikling og spredning av kunnskap. De skal være kjernen i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø.