Får kjøpe gård på Inn-Hitra

Nyheter

Axel Anders Kvale har fått konsesjon til å kjøpe landbrukseiendommen Aunet gård ved Utset på Inn-Hitra. Eiendommen er på totalt 905 dekar, hvorav 9,4 dekar er fulldyrka jord. Kjøpesummen er på 2.150.000 kroner.