Slipper enorme mengder popcorn i sjøen

Dette bildet er fra oljevernøvelsen på Frøya i 2012.  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Tirsdag morgen slippes store mengder popcorn i sjøen ved Frøya. Popcorn har den egenskapen at det oppfører seg sånn noenlunde likt oljesøl. Og det er nettopp derfor popcornet blir dumpet tirsdag morgen. Slippet er nemlig en del av den store beredskapsøvelsen, som allerede mandag er sparket i gang.

Scenariet er at en av oljeplattformene til Equinor (tidligere Statoil) i Nordsjøen har hatt et utslipp, og oljeflaket driver mot land på Frøya.

- Akkurat nå forbereder vi oss på at "oljeflaket" treffer Lokknesa, forteller beredskapsleder i Frøya kommune, Marit Wisløff Norborg, til lokalavisa mandag ettermiddag. Øvelsen er i full gang på ledelsesnivået, som i dag planlegger innsatsen og hvordan man skal rigge oppryddingsarbeidet. Tirsdag morgen slippes popcornet i sjøen og ulike beredskapsetater, lokale og nasjonale myndigheter, internasjonal akuttberedskap og oljebransjen skal samarbeide om hvordan begrense skadene. Ifølge Norborg er Equinor sentral i den store øvelsen, som altså tar utgangspunkt i en tenkt, men likevel mulig hendelse.

- Dette er ikke et urealistisk scenarie, sier Norborg.

I tillegg til et høyt antall mennesker, vil også sjøgående fartøyer, fly og droner bli brukt i øvelsen.


Akuttforurensning:

Dette skjer lokalt hvis oljesøl-alarmen går

- Vi er godt skodd, forsikrer brannsjef Dag Robert Bjørshol.

 

Også tidligere har Frøya vært åsted for likende øvelser. Det ble gjennomført en oljevern-øvelse i Øyregionen i 2006. Da var scenariet et større utslipp på Draugenfeltet, og man slapp ut store mengder popcorn ved Bogøya, en øvelse som involverte hele 60 observatører. Frøyfjorden, nærmere bestemt området mellom Flatval og Lokknesa, var åsted for en likende øvelse i 2012.

Bilder fra den øvelsen kan du se her:


 

Tidlig i sommer var oljeutslipp tema under et lunsjmøte med næringslivet på Frøya. " Hva skjer hvis næringslivet på Frøya blir rammet av et oljeutslipp, stort eller smått? Hva skjer hvis det er din bedrift som forurenser", var problemstillingen. Frøya brann og redning, i samarbeid med IUA Sør-Trøndelag (et interkommunalt samarbeid om beredskapen mot akutt forurensning) presenterte da hva den kommunale beredskapen gjør ved et utslipp. Mens HAMOS informerte om hvordan man håndterer forurenset avfall i forbindelse med et uhell.

Når det gjennomføres oljevernøvelser på sjø, brukes erstatninger som for eksempel popcorn, bark, skum eller vegetabilsk olje for å simulere oljeutslippet. Kystverket har tidligere gått ut og etterlyst leverandører som kan utvikle et miljøvennlig substitutt til bruk i øvelser, som ligner mer på olje.