Hitra-Frøya har fått 1.900 flere lesere daglig

Hitra-Frøyas redaksjon og markedsavdeling: F.v. Lars Otto Eide, Cecilia Brurok, Trond Hammervik, Hasse Lossius, Terese Torgersen, Terje Sandstad, Ragnhild Vollan Burø, Randi Jektvik og Bjørn Lie Rønningen. Daglig leder Stein Olav Sivertsen står bak kamera. 

Nyheter

I dag slapp Mediebedriftenes Landsforening de nye tallene fra undersøkelsen Forbruker & Media. Den viser at hele 12.100 lesere bruker Hitra-Frøyas kanaler daglig. Det er 1.900 flere lesere daglig enn i samme undersøkelse for ett år tilbake. Hitra-Frøyas leserskare synker litt på PC, men øker kraftig på mobil og i papiravisa.

Forbruker & Media er en nasjonal undersøkelse som forteller om utviklingen i antall lesere på avisenes kanaler. Tallene presenteres to ganger årlig.

For lokalavisa Hitra-Frøyas del er det betydelig framgang på flere kanaler. Mobilen øker kraftig - det er kanskje ingen stor overraskelse i dagens digitale verden. Men at lesertallet på papiravisa øker for tredje undersøkelse på rad, det er mer overraskende. Bare noen få andre aviser i landet har en økning i lesertall på papir som Hitra-Frøya.


Forbruker & Media, om undersøkelsen og metoden
  • Kantar TNS har siden 1988 samlet inn omfattende medie- og forbruksdata gjennom multimediekonseptet Forbruker & Media. Undersøkelsen omfatter rundt 450 enkeltmedier og gir også mulighet for å sammenligne mellom ulike medietyper.
  • Gjennom undersøkelsen tar man sikte på å måle ulike egenskaper ved mediebruk - som tilgang, dekning og frekvens. Forbruker & Media blir finansiert av mediene selv og av brukerne av data fra undersøkelsen, og rapporteres i februar/mars og september/oktober hvert år. 
  • Metode: Hoveddelen av undersøkelsen består i dag av ca. 45 000 telefonintervjuer som gjennomføres løpende gjennom hele året. Det foretas ca. 140 intervjuer per dag, fordelt over 345 dager for å kontrollere for sesongsvingninger og større mediebegivenheter.
  • Hoveddelene av undersøkelsen er basert på et utvalg som er representativt for den norske befolkningen 12 år +. 
  • Les mer på medienorge.uib.no/metode/265

7.700 personer svarer i undersøkelsen på at de leser Hitra-Frøya i papir. Det er opp fra 6.800 for ett år siden.

Lesing av Hitra-Frøya på mobiltelefonen er også i kraftig frammarsj. Fra ca. 3.500 lesere i fjor til 5.800 lesere nå i den nyeste undersøkelsen fra Forbruker&Media.

Bruken av lokalavisa på nettbrett og PC har en svak nedgang, men samlet gir dette likevel god oppgang i lesing av Hitra-Frøyas digitale kanaler. Mens antall lesere på digitale kanaler i fjor lå på mellom 5.100 og 5.600, bruker nå hele 7.300 lesere våre digitale kanaler, enten det er de åpne sakene på hitra-frøya.no, eAvisa eller artiklene merket HF+.

Når man så summerer alt dette, øker oppslutninga av Hitra-Frøya betydelig. Totalt har lokalavisa Hitra-Frøya nå 12.100 lesere, ifølge Forbruker & Media. Dette er en oppgang fra 10.200 i fjor på samme tid.Hvis man ser landets aviser under ett, så viser tallene at hver dag bruker 83 prosent av Norges befolkning norske aviser enten på papir eller digitalt for å holde seg oppdatert. 67 prosent bruker daglig digitalt innhold, mens 39 prosent fortsatt får sine nyheter via papiraviser en gjennomsnittlig dag.

-Nordmenn vil ha norsk redaksjonelt innhold, og de vil ha det på mobilen. Lesertallene viser at den gode journalistikken som hver dag produseres i våre mediehus leses og brukes. Dette er godetall, sier Randi S. Øgrey adm. dir i Mediebedriftenes Landsforening.

VG er landets desidert største avis på tvers av papir og digital med totalt 2.379.000 daglige brukere uavhengig av plattform.