Får bygge sjønært - men ikke så stort som ønsket

Nyheter

Merete Broholm Hermanstad har søkt om å å få gjøre flere tiltak på sin fritidseiendom på Dolmøya. Eiendommen ligger i 100-metersbeltet til sjøen, og det søkes om et tilbygg til fritidsboligen, oppføring av platting og oppføring av anneks.