Trønderenergi overvåker sine biler og boliger i frykt for vold

- Truslene er ment å gjøre det ubehagelig for oss. Men man vet jo aldri om det er enkeltpersoner som er villige til å gå lenger enn det, sier Tor Duesten, fagsjef HMS i Trønderenergi. 

Nyheter

Lokalavisa skrev i forrige uke at Arbeidstilsynet hadde gitt Trønderenergi Vind AS pålegg om å forbedre sin sikkerhet, helse- og arbeidsmiljøplan-plan (SHA-Plan). Lokalavisa fikk planen fra Arbeidstilsynet etter å ha begjært innsyn i tilsynssaken mot Trønderenergi Vind.