Bygger landbase lenger vest på øya

Daglig leder i Knutshaugfisk, Per Gunnar Knutshaug.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Knutshaugfisk AS på Dolmøya har fått tillatelse til å opparbeidet en landbase i forbindelse med drifta av firmaets oppdrettsanlegg. I vedtaket stilte Hitra kommune som krav at det utarbeides en reguleringsplan for området Hallarvikbukta.

Knutshaugfisk AS holder til på Knutshaugen, øst på Dolmøya, mens Hallarvikbukta ligger på vestsida av øya. Firmaet Kystplan har nå igangsatt reguleringsplanarbeid på vegne av Knutshaugfisk.