Politiet forlenger oppholdsforbudet

Lensmann Tor Kristian Haugan. 

Nyheter

Politiet forlenger på nytt oppholdsforbudet som opprinnelig ble innført 19. august, i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Frøya.

Bakgrunnen for forlengelsen er ifølge politiet at forutsetningene er de samme som da forbudet ble innført.- Det var den gang nødvendig å innføre oppholdsforbudet da det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, ble utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen. Ferdsel på stedet utgjør også en risiko i forbindelse med sprengningsarbeid, opplyser politiet.

Innenfor dette området er det forbudt å oppholde seg. 

- Alvorlig inngrep i allemannsretten

- Det finnes ingen lignende sak i Norge


Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges med 8.000 kroner. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats.


Politimesteren har siktet en øyværing:

Måtte bæres bort av politiet


Forlengelsen av oppholdsforbudet gjelder fra og med 1. november 2019 klokken 00:00 til 30. november, 2019, klokken 24:00.

- Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet, fastslår politiet.


- Vi tror vi ikke fikk bli med på befaringen fordi det ville blitt ubehagelig for dem når vi pekte ut avvikene

Aksjonsgruppa kom med en lang liste med bekymringsmeldinger i et eget møte med NVE før befaringen.