Slik ligger Hitra og Frøya an i "drakampen"

Savner helse-svar fra kystmannfolka

Daværende Frøya-ordfører Berit Flåmo og Hitra-ordfører Ole Haugen inviterte til dragkamp mellom Frøya og Hitra om hvem som får størst deltakelse i helseundersøkelsen. Foreløpig resultat viser at begge kommunene ligger ganske langt bak de med størst deltakelse.   Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Til tross for sterke oppfordringer og håp om at en intern konkurranse mellom øyene kan oppildne øybyggerne til å svare, så må Hitra og Frøya konstatere at foreløpig ligger vi i det nedre sjiktet i Trøndelag. Vi snakker om svar-responsen på den store helseundersøkelsen, også kalt HUNT.