Får "trivselspenger" til lydisolering

Strand skolekorps 

Nyheter

Da Hitra kommune i 2018 fikk 60 millioner kroner fra Havbruksfondet, satte politikerne av 1,5 millioner kroner til såkalt «Trivselstiltak i grendene».