Mener borestøv dreper ørreten i vannet

Nyheter

Eskil Sandvik fikk i forrige uke tips fra hjortejegere som hadde vært på jakt i nærheten av anleggsområdet til Frøya vindkraftverk.

Ifølge et brev Sandvik har sendt til NVE og Frøya kommune, hadde jegerne sett at vannet i Ekstudalsvatnet og bekken som renner ut av vannet var helt grått. Sandvik er tidligere aksjonsleder i Nei til vindkraftverk på Frøya, men presiserer i brevet at han sender det i kraft av å være kommunestyrerepresentant for SV.

«I går lørdag fikk jeg med en biolog for å se på dette, og for å sjekke hva det var. Når vi kommer dit viser det seg at vannet er meget forurenset av borstøv og slam som renner inn i vannet fra den omliggende annleggsvirksomheten. Vi så også at en god del av dette borstøvet har lagt seg som slam på bunnen av dette vannet. Biologen sier at dette, på denne tiden av året, er særdeles farlig for fisken og ikke minst rogn som blir gytt i vannet og vassdraget som renner ut i nord/vest. Biologen sier denne typen forurensing i verste fall kan komme til å utrydde den sunne ørretstammen som lever i dette vassdraget», skriver Sandvik i brevet. Han har også sendt en kopi til lokalavisa.

Det er bygget en anleggsvei 8i bakgrunnen) over bekken som drenerer til Ekstudalsvannet. 

Ekstudalsvatnet ligger inne i konsesjonsområdet for vindkraftverket, og det er bygget en vei som går over bekken som drenerer ned til vannet. Ekstudalsvatnet drenerer ned til Steinsvatnet ved Nordskaget, som er kjent for å være et godt sjøørretvassdrag.


Har funnet to 10.000 år gamle boplasser i Nessadalen

Det er gjort funn av det som trolig er to boplasser fra eldre steinalder i Nessadalen, utbyggingsområdet for vindkraftverket på Frøya.


Sandvik håper myndighetene nå gjør noe raskt for å begrense forurensingen.

«Vi håper rette forurensningsmyndighet tar tak i denne saken så fort som mulig, da dette området er et særdeles godt og sunt ørretvassdrag. Dette haster hvis det skal innføres tiltak for å begrense skadeomfanget.»

Frøya kommune er vanligvis lokal forurensningsmyndighet, men ifølge leder for forvaltning, Kitt Julie Hansen, er ikke kommunen ansvarlig for forurensing i området til vindkraftverket.

- Det er NVE som er forurensningsmyndighet innenfor konsesjonsområdet, slik vi har forstått det, sier Hansen til Hitra-Frøya.

Lokalavisa har ikke fått tak i rette vedkommende hos NVE.


Politimesteren har siktet en øyværing:

Måtte bæres bort av politiet