Håper åpenhet gir et mer demensvennlig samfunn

Ann Karin Sæther, som er avdelingsleder i pleie og omsorg. 

Nyheter

Den lokale demensforeningen og Frøya kommune inviterer til temakafé om demens.

Demens byr på utfordringer både for den som har fått diagnosen, og for pårørende. For mange er det fremdeles noe tabu å snakke om demens, noe som sjelden fører til færre utfordringer for de det gjelder.

Frøya kommune har satt seg som mål å bli et demensvennlig samfunn, og i den forbindelse inviteres det nå til Åpen temakafé om demenssykdommer tirsdag 12. november i lokalene til Frøya Frivilligsentral.

- Arrangementet er et samarbeid mellom ansatte i pleie- og omsorg, kommuneoverlegen og den lokale demensforeningen, sier Ann Karin Sæther, som er avdelingsleder i pleie og omsorg.

Åpen for alle

På kaféen vil det orienteres om hvilke tilbud som finnes for demente og deres pårørende i kommunen, og det vil bli informasjon fra kommuneoverlege Ingrid Kristiansen. På denne måten håper man det vil bli mer åpenhet og forståelse for sykdommen.

- Det vil også bli mulighet for dialog mellom de frammøtte og arrangørene, sier Ann Karin Sæther, som ønsker alle velkommen, enten de har familie, bekjente eller naboer som har demens. Eller de bare ønsker å lære mer om temaet.

Kaféen er åpen for alle som er interesserte, om kvelden tirsdag 12. november.