65 nyetableringer i løpet av første halvår

Det ble etablert 28 nye bedrifter i Hitra kommune i første halvår nå i 2019. På samme tid i fjor var det 22 nye her. (Illustrasjonsfoto)  

Nyheter

Målt opp mot gjennomsnittet i Norge,har det vært en god utvikling på antall nyetableringer i øyregionen de seks første månedene av 2019.