Helgetanker

- Ingen av oss er feilfrie, men vi kan alle heie på hverandre

Nyheter

Vi skal prestere og leve opp til en haug forventninger - både barn, ungdom, foreldre og voksne. Forventninger knyttet til antall aktiviteter man er med på, hvor man har feriert, gode resultater på skolen, utseende, hvor godt man følger opp barna sine, man skal legge ut de riktige tingene i riktige menger på sosiale medier og mye mer. Det skal ikke så mye til før man føler seg mislykket. Man kjenner på skam over å ikke å leve opp til forventningene.


En form for skam er riktig. Vi trenger å bli korrigert i passelig dose for å kunne fungere sammen. Men ikke all type skam er fruktbar. Den vonde skammen gir en ødeleggende følelse av å ikke kjenne seg verdt å bli elsket. Den kan ødelegge menneskers liv.


Hvis jeg gjør ting jeg er stolt av, skammer jeg meg ikke.

Er skam og stolthet motsetninger av hverandre? Det tror jeg.


Av og til trenger vi å si til oss selv og hverandre: «Be proud!»


 

Uansett om jeg og du er klar over det eller ikke, så har vi fordommer. Helt ubevisst kommer det tanker i hodet vårt som ikke alltid er rause. For eksempel: Noen barn er mer kreative og urolige enn andre barn. Tåler vi mindre av dem enn de rolige? Gjør vi forskjell på hudfarge? Gjør vi forskjell på hvordan folk kler seg? Er noen mennesker bedre enn andre?


Ingen av oss er feilfrie, men vi kan alle heie på hverandre. Løfte hverandre opp. Være rause!


«Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse.»

Markus 12,31

Heidi Fugelsøy

Diakonimedarbeider,

Hitra.