- Blir provosert når noen ønsker å bygge en bru tre meter fra hagen min

Familien Akseth frykter for både sitt eget og bygdas ve og vel dersom det bygges en lavbru vest i Knarrlagsundet. F.v: Rune Akseth, Mille (11), Trine Elisabeth, Mali (9). 

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune planlegger å bygge ny bru parallelt med dagens bru over Knarrlagsundet. En tilsvarende høybru vest i sundet blir for dyr for fylkeskommunen å bygge, og Kystverket sa nylig nei til lavere seilingshøyde enn 20 meter, noe som i praksis betyr nei til en eventuell lavbru vest i sundet. Men Brualliansen jobber for å få fylkeskommunen til å bygge lavbru vest i sundet. Brualliansen foreslo i sommer å bygge lavbru med klaffer som kan åpnes for skipstrafikk.