Skader for titusenvis etter kollisjon med søppel i sjøen

Pål Eklo i Gjensidige 

Nyheter

Forsikringsselskapene får stadig meldinger fra båteiere som har kjørt på søppel i sjøen. Plast, garn, tau og andre gjenstander har blitt en vanlig skadeårsak. En «søppelskade» koster i snitt 50.000 kroner. Det opplyser Gjensidige.

I Trøndelag har selskapet så langt i år registrert over 150 båtskader med utbetalinger på 11 millioner kroner. De siste tre årene har selskapet mottatt nærmere 500 skader med utbetalinger på over 31 millioner kroner i Trøndelag.

- Over halvparten av skadene skyldes grunnstøtinger, synking, kollisjonsskader eller at en har kjørt på flytende gjenstander i sjøen, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.


 

Gjensidige har merket seg at flere av meldingene gjelder båter som har fått skader på grunn av trefninger med søppel i sjøen.

-  Vi har denne sommeren opplevd at flere båter blir skadet på grunn av miljøforurensing. Det kan være alt fra paller og skrot som skader skroget og motoren, til plast, gamle garn eller tau som setter seg fast i propellen, sier Eklo.

Han tror en del av søppelet kan komme langveisfra eller bli vasket på sjøen av flom og stormflo. Likevel er det ikke tvil om at noen ser sjøen som en mulighet til å bli kvitt avfall.

- Båter kan vi reparere, det er langt verre at vi ødelegger miljøet med forsøpling. Det er også viktig at ting som blir lagret ved naustet, på stranda eller kaianlegget fortøyes skikkelig. Ellers havner det fort i vannet når mye vind og høye bølger melder seg, sier Eklo.

Vi ble med redningsskøyta en dag på jobben:
Gjensidiges eksempler fra i sommer:

Fritidsbåt fikk taurester i propellen i det båten skulle legge til kai. Båtføreren fikk dermed ikke satt motoren i revers og måtte foreta en kontrollert kollisjon med kaianlegget. Skader på propell, styrefinne og rifter i skroget. Pris 30 000 kroner.

Ved salg av en båt ble det ved overlevering oppdaget at en pose hadde lagt seg utenpå drevet. Skaden ble taksert til 101 000 kroner.


Føler seg avhengige av plast

Familien Wingan synes det er vanskelig å begrense plastbruken, men vil gjerne prøve.

 

Motor på fritidsbåt fikk et tynt nylontau i propellen. Båten ble satt på land og tauet fjernet fra propellen. Ved sjøsetting kom en kraftig ulyd og motoren stoppet. 
Skaden ble taksert til 95 000 kroner.

Kunde kjørte på en gjenstand i sjøen og fikk skader på skrog og motor. I tillegg begynte båten å ta inn vann. 
Skader for over 100 000 kroner.