Vil inspirere til fangst av mink

Nyheter

Frøya og Hitra kommuner ønsker å inspirere flere til å fangste mink.

- Mink er en uønsket art som gjør stor skade på fuglbestanden i regionen, opplyser naturforvalter Ida Nesset i Hitra kommune og miljøkonsulent Øyvor Helstad i Frøya kommune.

Begge kommunene har utleie av feller og skuddpremie på arten.

I kveld (tirsdag 19. november) inviterer de til en inspirasjonskveld for å fortsette uttaket av mink. Møtet finner sted i kommunestyresalen på Sistranda.

- Med utgangspunkt i minkens levesett og biologi, hvordan kan dette arbeidet gjøres mere systematisk, er blant spørsmålene som blir drøftet.


 

Olav Inge Edvardsen fra Statens naturoppsyn (SNO)/Miljødirektoratet vil fortelle om erfaringer og dele kunnskap som SNO har omkring minkuttak fra hele landet, og spesielt Smøla.  

Edvardsen er engasjert, og innehar mange års erfaring med minkuttak ved bruk av både feller og hund. Han har tidligere hatt 10 år med lederverv i Smøla jeger og fisk.

Han lover å kommer med en presentasjon bestående av både bilder og film.