Alle velkommen til åpning av gravplassen

Nyheter

- Allerede i 2009 begynte planene om en utvidelse av Nordhamarvik gravplass. Nå er den endelig på plass. I den forbindelse vil det holdes en innvielse av gravplassen, forteller kirkeverge i Frøya, Ranita Jørgensen.

Åpningen blir den 21. november.

- Dette er et åpent arrangement, så alle er hjertelig velkommen, sier kirkevergen.

Det vil bli velkomst og hilsning ved kirkevergen og menighetsrådsleder Anne Gaustad, sang av Magne Rometrand, og hilsen ved prost Dagfinn Thoresen, før det blir omvisning på gravplassen.

Den nye gravplassen har plass til 400 kistegraver, 20 kistegraver til andre trossamfunn, 336 plasser i navnet minnelund, 16 plasser i anonym minnelund. I tillegg er det mulighet for utvidelse med 138 plasser for kistegraver på området.


 

- Kistegravene på den nye delen av gravplassen blir ikke brukt før gravene på den gamle delen er oppbrukt. Minnelundene kan tas i bruk umiddelbart, forteller kirkevergen.

Belysning på gravplassen og vanntilførsel på toalett vil være klart i løpet av våren.

- Det er også mulighet for andre tros- og livssynsamfunn som er virksomme på stedet, til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk, forteller Ranita Jørgensen.