Politiet mener oppholdsforbudet virker etter hensikten

Men flere lokalpolitikere mener man ikke kan ha et pålegg som hindrer vanlige folk å gå i hauan.

Steven Crozier (helt til venstre) kom med en sterk appell om at politiet opphever oppholdsforbudet. 

Nyheter

Det var lensmann Tor Kristian Haugan som svarte for politimesteren i torsdagens kommunestyremøte i Frøya. Bakgrunnen var en interpellasjon fra SVs Ola Vie om oppholdsforbudet i vindkraftområde, og hvordan det, ikke bare griper inn i folks mulighet til å protestere, men også hvordan det griper inn i allemannsretten i et stort område av frøyahauan.