Appell førte ikke fram, politiet forlenger forbudet

Nyheter

Kommunestyrerepresentant Steven Crozier (R) kom torsdag med en sterk appell om at politiet ikke forlenger oppholdsforbudet i og ved Nessadalen når det går ut 1. desember. I dag varsler Politimesteren i Trøndelag at oppholdsforbudet blir forlenget.

- Bakgrunnen for forlengelsen er at forutsetningene er de samme som da forbudet ble innført. Det var den gang nødvendig å innføre oppholdsforbudet da det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, ble utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen. Ferdsel på stedet utgjør også en risiko i forbindelse med sprengningsarbeid, opplyser politiet i en pressemelding fredag.

 

Det første oppholdsforbudet ble gitt 19. august og er senere blitt forlenget flere ganger. Lensmann Tor Kristian Haugan var torsdag i Frøya kommunestyre for å forklare politiets begrunnelse for å innføre oppholdsforbud i området.


Politiet mener oppholdsforbudet virker etter hensikten

Men flere lokalpolitikere mener man ikke kan ha et pålegg som hindrer vanlige folk å gå i hauan.

 

- Det er andre steder hvor det er gjort mer alvorlige hærverk i forbindelse med vindkraftutbygging, uten at det er innført et så omfattende oppholdsforbud. Hvorfor skal frøyværingene straffes? Er frøyværinger regnet som mer kriminelle, spurte Hans Stølan (Sp). Lensmann Haugan svarte at man ikke regner frøyværingene som mer kriminelle enn andre, men at det handler om at man fra april og fram innføringen av oppholdsforbudet 1. september hadde prøvd alle andre tilnærmingsmåter. Og at det store antallet saker hadde kommet i perioden før oppholdsforbudet.


Les også: Politimester Nils Kristian Moe svarer på ytringsfrihetskritikken


 

Politiet gjentar at dersom noen ikke etterlever oppholdsforbudet, vil man kunne bøtelegges med 8.000 kroner.

- Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats, påpeker politimesteren.

Forlengelsen gjelder fra 1. desember til og med den 10. januar, 2020, klokken 24:00. Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet