Bok- og misjonskveld i misjonshuset

Sveinung Lianes (til høyre) sammen med Per Ove Aarseth under boklanseringen i Oslo.  Foto: Espen Ottosen

Nyheter

Tirsdag (3. desember) blir Sveinung Lianes og Per Ove Aarseth med på bok- og misjonskveld på Fillan misjonshus. De er på turné med biografien Sveinung Lianes – gjenbruksgründer og misjonsmann, utgitt på Lunde Forlag.

Når arrangementet på Fillan er kalt bok- og misjonskveld, er det fordi det vil bli snakket en god del om «Sveinung-boken», som den populært blir kalt, og fordi misjonens sak kommer til å stå sentralt.

Øysang stiller opp og synger, og Per Ove Aarseth holder andakt.

I tillegg vil han si litt om bakgrunnen for at han for to-tre år siden gikk i gang med dette omfattende prosjektet. På programmet står også intervju med Sveinung Lianes, misjonsinformasjon og enkel servering. Det vil dessuten bli anledning til å gi en gave til Misjonssambandets arbeid.

Sveinung Lianes vokste opp i Stordal på Sunnmøre. Han ble født i 1944, og biografien har mange skildringer som viser hvordan livsvilkårene kunne være i årene etter krigen og utover 1950- og 60-talet. Etter hvert viste gutten seg som iherdig og arbeidsglad, og dette er trekk som fortsatt preger ham. Knapt 13 år gammel var han gjennom en dyptgripende åndelig opplevelse som ble av-gjørende for livet videre.

Bokomslaget 

Som 19-åring tok Lianes til som ungdoms-arbeider og forkynner i Misjonssambandet. Etter få år fikk han ansvar for å lede kretsens barne- og ungdomsarbeid, og i 1971 ble han kretssekretær, 27 år gammal. Senere hadde Lianes tilsvarende oppgaver på Østlandet og i Bergen, og i ni år fra 1988 var han Misjonssambandets kretssekretær i Trøndelag.

Lianes var selve plogspissen da kjeden NLM Gjenbruk ble etabler i 2005. Fram til han pensjonerte seg, startet han – sammen med frivillige medarbeidere – 28 gjenbruksbutikker, fra Tromsø i nord til Lillesand i sør.

I dag driver han Bjorliheimen Hotell, som pensjonist.

I tillegg til det ytre og konkrete rundt Sveinung Lianes legger boken hele veien vekt på å komme under huden på ham. Det siste kapittelet er kalt «Gode og onde dager».

Mot slutten av samværet blir det mulig å kjøpe den nye boka. Overskuddet av salget går til Fjellhaug Internasjonale Høgskole og kristent nærradioarbeid.