- Blir nok en utfordrende dag føremessig

Nyheter

Flere skolebusser ble fra tirsdag morgen innstilt på grunn av glatte veier. Statens vegtrafikksentral forteller at det jobbes med å bedre kjøreforholdene.