Får flere millioner til næringsutvikling på Jøsnøya

Mange bedrifter hadde møtt opp for å høre om arbeidet til Foreningen Hitra industripark og Kysthavn. 

Nyheter

Foreningen Hitra industripark og kysthavn har søkt om regionale utviklingsmidler til prosjektet Industrinettverk Knutepunkt Hitra.