Gokall kjøpte sentrumstomt

39 eiendommer skiftet eiere på Hitra i november
Nyheter

I kartet finner du komplett oversikt fra Kartverket over eiendommer solgt og overdratt i Hitra kommune i november 2019.