Kritisk til merforbruket i sentrumsparken

Vil sende saken til kontrollutvalget.

Sentrumsparken i Fillan ble over en million dyrere enn planlagt. 

Nyheter

Formannskapet på Hitra fikk tirsdag lagt på bordet saken om overskridelsene i sentrumsparken. Politikerne stiller seg kritiske til merforbruket som nå er framkommet.