Ingen HPV-vaksinerte, unge kvinner har fått den fryktede sykdommen 

  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Kreftregisteret har gjort en gjennomgang av alle personer i Norge som har fått HPV-vaksinen etter at den ble godkjent i Norge i 2006. Også mange unge kvinner Fra Hitra og Frøya tok denne vaksinen, da helsestasjonene delte ut gratis vaksine til kvinner født 1991 eller senere fram til fjorårets slutt. Denne vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.