Runar har fått inn tyngre bergingsutstyr for utrykningene. Selv er han kritisk til utstyr på laksetrailerne

Runar Hermanstad har allerede hatt flere oppdrag med tungbergeren. 

Nyheter

De siste årene har det tatt flere timer før tungberger har vært på plass for å dra vogntog og andre tunge kjøretøy opp av grøfta. Men nå har Trøndelag Bilberging (Falck) plassert en tungberger ved Bjørn Myhrens verksted. Runar Hermanstad har fått jobben med å rykke ut på oppdrag.