Minnet med ett minutts stillhet

Harald Aursøy (arkivfoto) 

Nyheter

Hararld Aursøy, som ble født i 1947, døde 28. november.