"Pårørendeskolen"

- Alle som kjenner noen med demens, oppfordres til å melde seg på

Kunnskap skal gjøre samfunnet mest mulig demensvennlig, og i slutten av januar starter det nye kurset for pårørende til demente. Ann Karin Sæther håper både frøy- og hitterværinger som omgås demente melder seg på. 

Nyheter

Pårørendeskolen starter i januar, og alle som omgås demente kan delta.

I slutten av januar arrangeres den første av i alt fem kurskvelder for pårørende til demente, kallt "Pårørendeskolen". Kurset holdes på Frøya, men er åpent også for hitterværinger. Alle som har et familiemedlem, en nær venn eller nabo med demenssykdom, oppfordres til å melde seg på.

I november ble det avholdt åpen kafé med tema demens, på Frivilligsentralen på Frøya. Der ble det opplyst at det om ikke lenge skulle startes opp med nye kurs for pårørende til demente. Nå er det klart at det blir oppstart i slutten av januar, og fire påfølgende kvelder. Den siste kurskvelden blir 5. mars.


Sykdommen er fremdeles litt tabubelagt. Hans er glad for at han og Edith likevel møtte opp.

- Visste ikke at det fantes så mange tilbud for oss


- Kurset er tenkt å gi kunnskap om demenssykdommer, både gjennom faglige forelesninger og samtaler. Det er uten betydning om den demente bor hjemme eller på institusjon. På kurskveldene vil deltakerne få kunnskap både fra fagpersoner med kompetanse og gjennom det å treffe andre pårørende, sier Ann Karin Sæther, avdelingsleder inne pleie og omsorg i Frøya kommune.


Flere tilbud for demente

Det er Frøya kommune som arrangerer "Pårørendeskolen" i samarbeid med Frøya Demensforening, og en liten kursavgift dekker både kursmateriale og servering. Kurset vil også gi opplysninger om rettigheter, og ulike tilbudene som finnes for demente og pårørende.

Påmeldingsfristen er 15. januar, og påmelding skjer via e-post eller telefon til Ann Karin Sæther, som også kan kontaktes om noen har spørsmål i forhold til kurset.