Kan bli kolonnekjøring i Frøyatunnelen i mer enn ett år

Frøyatunnelen må oppgraderes betydelig, og må sannsynligvis stenges flere ganger daglig i en periode på ett til to år. Dernest står Hitratunnelen for tur.
Nyheter

Allerede i 2007 kom en ny tunnelsikkerhetsforskrift, basert på et tunneldirektiv fra EU-kommisjonen. Frøyatunnelen og Hitratunnelen er to av fem tunneler i Trøndelag som blir berørt av forskriftens sikkerhetskrav, som betyr at det må gjøres omfattende arbeid for å tilfredstille kravene. Blant annet må ventilasjonssystemet, lyssystemet og det elektriske anlegget utbedres eller skiftes ut, og nødsystemet må oppgraderes.