Mowi utsetter nok en gang. Her forklarer regiondirektøren hvorfor

Regiondirektør i Mowi region Midt, Asgeir Hasund (t.v.), fabrikksjef Olaf Reppe og produksjonssjef Jim Lervik (t.h.)på Ulvan. 

Nyheter