Starter opparbeiding av næringsareal

Dolmøy næringsareal skal nå planeres ferdig til næringstomter. 

Nyheter