Bekymrede ordførere med krav til justisministeren om politiet i Øyregionen

Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) og Frøya-ordfører Kristin F. Strømskag (H) er bekymret for utviklinga i politiberedskapen. 

Nyheter

Ordførerne i Hitra og Frøya har signert et brev som har gått til Justisdepartementet og statsråd Jøran Kallmyr samt Trøndelag Politidistrikt ved politimester Nils Kristian Moe. Her uttrykker ordførerne i felleskap sterk bekymring for det de mener er en sentralisering av politiressurser på bekostning av områder som for eksempel øyregionen Hitra og Frøya.