Laksen står for en stor del av den nye rekorden

Det ble eksportert 1,1 million tonn laks i 2019 til en verdi på 72,5 milliarder kroner, i følge Nærings- og fiskeridepartementet. 

Nyheter

Norges sjømatråd og Nærings- og fiskeridepartementet opplyser i dag at det ble eksportert 2,7 millioner tonn norsk sjømat for mer enn 107 milliarder kroner i 2019.

Det er en volumnedgang på 3 prosent og en verdiøkning på 8 prosent, eller 8,3 milliarder kroner mer enn i rekordåret 2018. Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele året, eller 25 000 måltider per minutt, skriver Norges sjømatråd på sin hjemmeside.

– En svak norsk krone har betydning, men en verdiøkning på 8 prosent betyr like fullt at sjømatnæringen styrker sin posisjon og bidrar til enda mer aktivitet og jobber i hele landet. Først og fremst vil jeg gi honnør til alle de dyktige næringsutøverne som står på og skaper store verdier, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.


Her skapes store verdier for både bedrift og ny kommune

Fra årsskiftet blir tre av Lerøy Midts tidligere Snillfjord-lokaliteter en del av nye Hitra kommune. Lokalavisa har besøkt en av disse, Storskogøya.


Det er for første gang skapt verdier for over 100 milliarder kroner. En rapport som Sintef og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinanisering (FHF) presenterte sist høst viser at sjømatnæringen bidrar med om lag 4 prosent av bruttonasjonalproduktet. 29.000 årsverk utføres direkte i næringen, mens 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger.Laks i særklasse

Laks er den største arten målt i volum og verdi, og står for om lag 67 prosent av eksportverdien. Det ble eksportert 1,1 million tonn laks i 2019 til en verdi på 72,5 milliarder kroner. Volumet økte med 6 prosent mens verdien økte med 4,8 milliarder kroner eller 7 prosent fra 2018.

- Jeg har stor tro på at vi vil se en ytterligere vekst innen lakseoppdrett framover, men forutsetningen er at det skjer på en bærekraftig måte. Beslutningen om hvilke av de tretten produksjonsområdene som kan få vokse, kommer nå også snart, sier Nesvik.Verdivekst for villfisk

Selv om det er nedgang i volum for flere av villfiskbestandene er det gledelig å se verdiøkning også for disse bestandene, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Det er en reduksjon for villfiskbestandene på 10 prosent i volum, mens verdien økte med 2,7 milliarder kroner eller 10 prosent fra 2018.
Fakta om norsk sjømateksport
  • Laks er den viktigste arten, og står for om lag 67 prosent av eksportverdien. Også torsk (10 prosent) og makrell (4 prosent) er viktige arter.
  • EU er Norges desidert viktigste marked og EØS avtalen er derfor den viktigste avtalen for norske sjømateksportører.
  • Frankrike er landet som konsumerer mest norsk sjømat, til en verdi av over 7 milliarder kroner i 2019. Også Storbritannia, Spania og Italia er blant Norges ti viktigste markeder.
  • Utenfor EU er USA det landet som importerer mest norsk sjømat. Eksporten til USA har vært på 6,7 milliarder kroner i 2019.
  • Enkelte land har stor import av norsk sjømat, men sjømaten konsumeres likevel ikke der. Polen, Danmark og Nederland er eksempler på slike land.
  • Kina er det største vekstmarkedet for norsk sjømat. Det ble eksportert norsk sjømat til Kina for 5,2 milliarder kroner i 2019, opp 40 prosent fra 2018.
  • Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet - pressemelding januar 2020.