Truer med å ikke fornye idrettslagets leiekontrakt

Johan Harald Lervåg og Torbjørn Glørstad er grunneiere rundt Aurn. Aurn nærmiljøanlegg vises i bakgrunnen. 

Nyheter

Teknisk komite godkjente i desember for andre gang bygging av syv hus med 30 boenheter på Kjerkneset i Fillan, etter at fylkesmannen behandling av en klagesak krevde ny behandling av saken fordi den var for dårlig begrunnet.