Tar avstand fra ulovlige vindkraft-aksjoner

Hans Anton Grønskag og Eskil Sandvik i Nei til vindkraftverk på Frøya. 

Nyheter

Ledelsen i Nei til vindkraftverk på Frøya har sendt ut en pressemelding der de presiserer sitt standpunkt angående hærverkene som er gjort i anleggsområdet til Frøya vindkraftverk den siste tiden og andre ulovlige aksjoner.