- Stor fare for at det kan skje en ulykke her

Monica Jensø og Audun Liland fra FAU Fillan skole mener denne overgangen må gjøre sikrere. 

Nyheter

FAU ved Fillan skole vil at kommunen lager en sikrere fotgjengerovergang for elevene ved Fillan skole. Før jul gjorde de et vedtak som de har sendt til Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen.