Gammel debatt blusser opp. Biskopen åpner for å fjerne kirkebygg

  Foto: Magne Vik Bjørkøy

Nyheter

Biskop Herborg Finnset i Nidaros mener det er blitt så kostbart å drive kirkebygg at tida er moden for en debatt om det er nødvendig å beholde alle de gamle kirkene i bispedømmet.