Ser for seg ulike løsninger for skolens gangfelt

Nyheter

FAU Fillan skole har bedt det nye Trafikksikkerhetsutvalget utrede en sikrere løsning ved gangfeltet fra skolen til sentrum. De mener den er uoversiktlig og trafikkfarlig slik den er i dag.