Flaskehalser langs Lakseveien og lokale veiprosjekter på agendaen

Nyheter

Ordfører Ole L. Haugen (Ap) i Hitra kommune har hatt besøk av lederen i veikomiteen for Trøndelag fylkeskommune. Her ble flere samferdsels-prosjekter og ønsker diskutert.