Starter detaljplanlegging av slaktefabrikken

Nyheter

I forrige uke fikk de ansatte i Mowi e-post med informasjon om at det startes detaljplanlegging av fabrikken.