Brua gjør at at det kan bli slamlukt

Nyheter

På grunn av at brua mellom Fjellværsøya og Ulvøya er nedklassifisert i forhold til akseltrykk på biler, må tømming av slam- og septiktanker på Ulvøya gjøres på annen måte enn tidligere. Dette kan føre til mulig lukt i forbindelse med slamtømming, opplyser Hitra kommune.