Tilbakeblikket

Strømmet til for å hjelpe Berit

Foran fra venstre med telefonene Berit Flåmo. Bak fra venstre: Albert Stålskjær, Frits Mathisen, to delvis skjult, Åse Ringlie Hammervik (foran), Harriet Strand (bak), Målfrid Wahl, Marie Teigås, Trond Jakobsen, Per Gundersen og Andreas Kvingedal. 

Nyheter

Administrasjonen i Frøya kommune var høsten 2000 med i lokalradioens spørrekonkurranse. Da kommunen var på lufta, strømmet kunnskapsrike folk fra de andre kontorene inn på rådmannens kontor for å hjelpe rådmann Berit Flåmo med å finne svarene.