Mister respekten for de voksne etter dårlig oppførsel på nettet

Remy Heggvik Aune mener mange voksne oppfører seg dårlig mot andre på nettet. 

Nyheter

Flere elever ved Guri Kunna videregående skole reagerer på hvordan voksne folk debatterer i sosiale medier. Det siste året har det spesielt gått hardt for seg på Facebook i forbindelse med utbyggingen av Frøya vindkraftverk.