Minneord

- Magnus sin bortgang vil prege oss alle i lang tid fremover

Magnus Bouvin 

Nyheter

Til minne om Magnus Bouvin

Søndag den 2.februar fikk vi den triste beskjeden om at Magnus, hadde valgt å avslutte livet.

Hans to sønner Runar og Viljar, har mistet en kjær og omtenksom far. Familien har mistet et kjært familiemedlem. Kollegaer har mistet en avholdt arbeidskamerat.

Alle sammen som stod Magnus nær, viste at han den siste tiden har slitt med helsen og at han hadde fått hjelp til å takle de utfordringer han hadde. Alle som stod han nær håpet på at han skulle bli den Magnus vi alle sammen hadde kjent før helseproblemene startet.

Litt etter litt så vi at Magnus begynte å bli seg selv igjen. Han var klar til å starte opp igjen sitt arbeid i Elektro1 den 3.februar. Han ga uttrykk for at han så frem til å starte i arbeid igjen og gledet seg til å møte sine arbeidskollegaer og kunder.

Slik ble det dessverre ikke.

Magnus sin familie har tillatt oss å få være åpen rundt det som har skjedd.

Magnus begynte sitt virke i Elektro1, som blikkenslager i 2006 og har i sin tid opparbeidet seg et kontaktnett og kundegruppe, gjennom å være pliktoppfyllende og å utføre sin profesjon på en måte som gjorde hans kunder fornøyd med de arbeider som til en hver tid ble utført.

Elektro1 har hatt en medarbeider som har vært ryddig i alt han har foretatt seg og en arbeidskollega som alltid var der når noen av oss andre trengte en håndsrekning.

Magnus sin bortgang vil prege oss alle i lang tid fremover !

Våre tanker går i første rekke til Magnus sine sønner, Runar og Viljar og hans nærmeste familie.

Vi lyser fred over

Magnus sitt minne


Hitra 11.februar 2020

Arbeidskollegaer