Frøya har i dag fått sin første kommunedirektør

Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør (rådmann) i Frøya kommune.  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Beathe Sandvik Meland (50) er i dag ansatt som rådmann i Frøya kommune på fast basis. Den nye tittelen blir kommunedirektør, som er en tittel flere kommuner nå går over til på denne posisjonen som kommunens øverste administrative leder.

Sandvik Meland har vært konstituert i stillinga siden forrige rådmann Svanhild Mosebakken ble sykmeldt. Hun var en av fire søkere til stillinga.

- Vedtaket ble enstemmig fattet i et ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag, skriver kommunen i en pressemelding.


 

- Meland har frem til nå vært konstituert som rådmann og var en av flere aktuelle kandidater til stillingen. Jeg er veldig tilfreds med at Beathe får denne viktige og sentrale rollen i kommunen vår. Hun har utmerket seg meget positivt gjennom hele prosessen, hvor det spesielt er vektlagt stabilitet, struktur, gjennomføringskraft og utviklings- og omstillingsevne, kommenterer ordfører Kristin Furunes Strømskag.

- Med Beathe får kommunen en kommunedirektør som vil kunne videreutvikle Frøya kommunes organisasjon, med sikte på å levere enda bedre tjenester til innbyggerne. Jeg, og et enstemmig kommunestyre, gleder oss til å samarbeide tett med henne fremover, uttalser Strømskag.


 

Også Hitra kommune går over fra rådmannstittel til kommunedirektør nå når kommunen får ny øverste sjef.